ชุดซ่อมเคลื่อนที่ ซ่อม สป. สาย พ. ให้กับหน่วย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563