ชุดซ่อมบำรุง และสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ให้กับ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ตั้งแต่ 26-30 ส.ค.62