ชุดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ได้ไปสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562