กองคลังแพทย์พร้อมด้วยกำลังพลทุกนายร่วมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบกองคลังแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม