ชุดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์แผนกซ่อมบำรุง กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

ชุดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์แผนกซ่อมบำรุง กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้ทำการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท ตั้งแต่วันที่5-9สิงหาคม2562