ชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ สอบเทียบมาตราฐานเครื่องมือแพทย์ให้กับรพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี

ชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานสอบเทียบมาตราฐานเครื่องมือแพทย์ให้กับรพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2562 - เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดต่างๆ - เครื่องกระตุ้นหัวใจ - เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด - ตู้เย็นเก็บยา , เก็บเลือด - Flow meter - เครื่อง Suction - เครื่องชัางน้ำหนัก - เครื่อง EKG