บริการหน่วยสายแพทย์

ข้อร้องเรียน กดที่นี่...

แหล่งเรียนรู้


25 กรกฎาคม 2016
« เดือน พฤศจิกายน 2556 »

Download


Links


ข่าวใหม่ แสดงทั้งหมด

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จว.สุรินทร์ ในวันที่ 11 - 15 ก.ค.59

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ สอบเทียบ รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัรติย์ศึก

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัรติย์ศึก จว.บุรีรัมย์ ในวันที่ 20-24 มิ.ย.59

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จว.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 13-17 มิ.ย. 59

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่่อวันที่ 9 มิ.ย.59

บทความน่าสนใจ แสดงทั้งหมด

70 ปีแห่งการครองราชย์

70 ปีแห่งการครองราชย์ "มหาราชา" ผู้เป็นที่รักของคนไทย...เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ