บริการหน่วยสายแพทย์

ข้อร้องเรียน กดที่นี่...

แหล่งเรียนรู้


24 พฤษภาคม 2016
« เดือน พฤศจิกายน 2556 »

Download


Links


ข่าวใหม่ แสดงทั้งหมด

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จว.เชียงราย ในวันที่ 23-27 พ.ค.59

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานซ่อมฟื้นฟูและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ พัน สร.5 และรพ.ค่ายเทพสตรี

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานซ่อมฟื้นฟูและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ พัน สร.5 และรพ.ค่ายเทพสตรี จว.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 10-19 พ.ค.59

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายศรีสองรัก

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายศรีสองรัก จว.เลย ในวันที่ 26-30 เม.ย.59

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จว.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 18-22 เม.ย.59

บทความน่าสนใจ แสดงทั้งหมด

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ค่านิยมหลัก 11 ประการ ผบ.ทบ.

ค่านิยมหลัก 11 ประการ ผบ.ทบ.