ข่าวใหม่ แสดงทั้งหมด

พิธีเปิดหลักสูตรนายสิบซ่อมเวชภัณฑ์ รุ่นที่ 13

กรมแพทย์ทหารบกได้ทำการเปิดหลักสูตรนายสิบซ่อมเวชภัณฑ์ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย. - 18 ส.ค. 60 โดยมี แผนกซ่อมบำรุงฯ กองคลังแพทย์ เป็นผู้รับผิดสอบในการสอน หลักสูตรนายสิบซ่อมเวชภัณฑ์ รุ่นที่ 13 ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ จนครบหลักสูตร

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช จว.พะเยา ในวันที่ 5-9 มิ.ย.60

โครงการปรนนิบัติบำรุง สป.สาย พ.

กคพ.พบ.ได้เปิดอบรม โครงการปรนนิบัติบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ และระบบก๊าชทางการแพทย์

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการซ่อมฟื้นฟู สป.สาย พ. ให้กับ พัน.สร.4,พัน.สร.8

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการซ่อมฟื้นฟู สป.สาย พ. ให้กับ พัน.สร.4 จว.เพชรบูรณ์,พัน.สร.8 จว.พิษณุโลก ในวันที่ 27 ก.พ.ข-3 มี.ค.60

บทความน่าสนใจ แสดงทั้งหมด

สาระน่ารู้ : ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน

"อาคารหรือสถานที่ทำงาน" มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ ผู้ใช้อาคารทุกคนควรจะร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

70 ปีแห่งการครองราชย์

70 ปีแห่งการครองราชย์ "มหาราชา" ผู้เป็นที่รักของคนไทย...เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity