บริการหน่วยสายแพทย์

ข้อร้องเรียน กดที่นี่...

แหล่งเรียนรู้


2 พฤษภาคม 2016
« เดือน พฤศจิกายน 2556 »

Download


Links


ข่าวใหม่ แสดงทั้งหมด

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายศรีสองรัก

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายศรีสองรัก จว.เลย ในวันที่ 26-30 เม.ย.59

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จว.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 18-22 เม.ย.59

อบรมการป้องกันอัคคีภัย-ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

กคพ.พบ.จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย-ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่กำลังพล เมื่อวันอังคารที่ 19 เม.ย.59 วิทยากรโดย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.(พญาไท)

พิธีตักบาตร-สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผอ.และ รอง กคพ.พบ.

กำลังพล ร่วมพิธีตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร ผอ.และ รอง กคพ.พบ. เมื่อวันที่ 11 เม.ย.59

บทความน่าสนใจ แสดงทั้งหมด

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ค่านิยมหลัก 11 ประการ ผบ.ทบ.

ค่านิยมหลัก 11 ประการ ผบ.ทบ.