ข่าวใหม่ แสดงทั้งหมด

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายวีวชิราวุธจว.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 17 - 21 ต.ค.59

ส่งบุคลากร ผซบ.กคพ.พบ. ไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาคุณภาพ

ส่งบุคลากร ผซบ.กคพ.พบ. ไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาคุณภาพมาตราฐานในงานซ่อมบำรุงและงานสอบเทียบ

การสัมมนาการพัฒนาคุณภาพมาตราฐาน ISO/IEC 17025

การสัมมนาการพัฒนาคุณภาพมาตราฐาน ISO/IEC 17025

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ ซ่อมบำรุงและสอบเทียบ สป.สาย พ.ให้กับ 3 จชต. รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหารและรพ.ค่ายเสนาณรงค์

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการ ซ่อมบำรุงและสอบเทียบ สป.สาย พ.ให้กับ 3 จชต. รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหารและรพ.ค่ายเสนาณรงค์ ในวันที่ 25-29 ก.ค. 59

บทความน่าสนใจ แสดงทั้งหมด

70 ปีแห่งการครองราชย์

70 ปีแห่งการครองราชย์ "มหาราชา" ผู้เป็นที่รักของคนไทย...เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ