ข่าวใหม่ แสดงทั้งหมด

พิธีเปิดหลักสูตรนายสิบซ่อมเวชภัณฑ์ รุ่นที่ 13

กรมแพทย์ทหารบกได้ทำการเปิดหลักสูตรนายสิบซ่อมเวชภัณฑ์ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย. - 18 ส.ค. 60 โดยมี แผนกซ่อมบำรุงฯ กองคลังแพทย์ เป็นผู้รับผิดสอบในการสอน หลักสูตรนายสิบซ่อมเวชภัณฑ์ รุ่นที่ 13 ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ จนครบหลักสูตร

โครงการปรนนิบัติบำรุง สป.สาย พ.

กคพ.พบ.ได้เปิดอบรม โครงการปรนนิบัติบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ และระบบก๊าชทางการแพทย์

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการซ่อมฟื้นฟู สป.สาย พ. ให้กับ พัน.สร.4,พัน.สร.8

ชุดซ่อมบำรุงออกปฏิบัติราชการซ่อมฟื้นฟู สป.สาย พ. ให้กับ พัน.สร.4 จว.เพชรบูรณ์,พัน.สร.8 จว.พิษณุโลก ในวันที่ 27 ก.พ.ข-3 มี.ค.60

บทความน่าสนใจ แสดงทั้งหมด

สาระน่ารู้ : ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน

"อาคารหรือสถานที่ทำงาน" มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ ผู้ใช้อาคารทุกคนควรจะร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

70 ปีแห่งการครองราชย์

70 ปีแห่งการครองราชย์ "มหาราชา" ผู้เป็นที่รักของคนไทย...เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity