ข่าวใหม่ แสดงทั้งหมด

ชุดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์แผนกซ่อมบำรุง กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

ชุดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์แผนกซ่อมบำรุง กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้ทำการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท ตั้งแต่วันที่5-9สิงหาคม2562

ชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ สอบเทียบมาตราฐานเครื่องมือแพทย์ให้กับรพ.ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี

ชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ สอบเทียบมาตราฐานเครื่องมือแพทย์ให้กับรพ.ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี ระหว่างววันที่15-19ก.ค.2562

บทความน่าสนใจ แสดงทั้งหมด

สาระน่ารู้ : ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน

"อาคารหรือสถานที่ทำงาน" มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ ผู้ใช้อาคารทุกคนควรจะร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

70 ปีแห่งการครองราชย์

70 ปีแห่งการครองราชย์ "มหาราชา" ผู้เป็นที่รักของคนไทย...เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity

ถึงเวลาภาครัฐต้องวัด Productivity